1 (30) 2020

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN:2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2020-1(30)

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (30) 2020

Оксана ГРИЩУК

ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

6

Олександр БАЗОВ

ДОКТРИНА ACTION POPULARIS У МІЖНАРОДНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: ГЕНЕЗИСНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІР

26

Тетяна ФУЛЕЙ,

Оксана КУЧІВ

СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ: ПИТАННЯ ЗАСТОСОВНОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕННЯ

39

Василь ДАЦЕНКО

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

51

Наталія АНТОНЮК

РОЛЬ ПРИМІТОК ДО СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

63

Катерина КАТЕРИНЧУК,

Ольга БЕСПАЛЬ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

74

Григорій УСАТИЙ

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ СУЧАСНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

85

Микола МІСЕЧКО

ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

95

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИСОКОГО РІВНЯ

«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ СУДДІВСЬКУ ОСВІТУ:

 КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ»

(М. КИЇВ, 9-10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ)

110

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

182