1–2 (38–39)

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN:2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2022-1-2(38-39)

 PDF Номера

 

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1-2 (38-39) 2022

 

Ірина ШАПОВАЛОВА

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ Ч. 5 СТ. 615 КПК УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

6

Павло ПАРХОМЕНКО

ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОСУДДЯ, ДРУЖНЬОГО ДО ДИТИНИ, НА ОСНОВІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

18

Сергій ДЕМЧЕНКО

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОГО ІНДЕМНІТЕТУ ЯК СКЛАДОВОЇ СУДДІВСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

28

Наталія ТЕПЛИЦЬКА

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СПРАВЕДЛИВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

36

Марина ГОЛОВАТЕНКО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

45

Юрій ВОЛОШИН,

Володимир ПРОЩАЄВ

РОЗВІДУВАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ: ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ

57

Ян БЕРНАЗЮК

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ LEX SPECIALIS ПРИ ВИРІШЕННІ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

69

Олена САВАЙДА,

Ольга ЦИЦИК

ГРОМАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

83

Сергій КУЛИК

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

95

Микола САМБОР

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У РОЗУМІННІ

104

Михайло СМОКОВИЧ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СФЕРІ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

120

Павло САЛО

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВИЛА ОБРАННЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ДЛЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

129

Оксана ШУТЕНКО

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ ДОБРОСОВІСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ, СУДОЧИНСТВІ І НОТАРІАТІ

142

Віра МИХАЙЛЕНКО

НАБУТТЯ АКТИВІВ ІНШИМИ ОСОБАМИ В ЦІЛЯХ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ І СТЯГНЕННЯ ЇХ У ДОХІД ДЕРЖАВИ

151

Інна КОВАЛЕНКО

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

160

Лариса КОВАЛЕНКО

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

171

Григорій КРАЙНИК

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУЛЮВАНЬ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

181

Наталія ФЄРЬЄВА

ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ЗА СТ. 405 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ ЗЛОЧИНАМИ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

196

Володимир ЗАВИДНЯК

ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

209

Надія ДРОЗДОВИЧ

ПОВНОВАЖНІ СУБ’ЄКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ПИТАННЯХ ДОКАЗУВАННЯ

219

Марина ДЕМУРА

КОНВЕНЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

231

Олександр ГАРСЬКИЙ,

Світлана ДІДИК

АНТИПАТЕРНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЧИ ПОТРІБНА СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТАДІЯ «ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

241

Крістіна БАБІЧ-КАСЬЯНЄНКО

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

262

Богдан ЗАДОРОЖНИЙ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

273

Михайло ШУМИЛО

ВТРАТА ДОВІРИ, ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ: ПІЛОТНЕ РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

284

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «РОЛЬ ЄКПЛ ТА ПРАКТИКИ ЄСПЛ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ: ДОСВІД ЧВЕРТІ СТОЛІТТЯ ТА НОВІ ВИКЛИКИ», ЯКИЙ ПРИУРОЧЕНИЙ ДО 25-ОЇ РІЧНИЦІ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

 

296

Новини

 

325