№ 1 (42) 2023

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2023-1(42)

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (42) 2023

 

Віктор ГОРОДОВЕНКО

ПРАВО СУДДІ НА ВІЛЬНЕВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВУ КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯАВТОРИТЕТУ СУДОВОЇ ВЛАДИВ СУСПІЛЬСТВІ

6

Галина ЗАДОРОЖНЯ,

Юрій ЗАДОРОЖНИЙ

ПРИНЦИП BONA FIDES:ВІД ДОКТРИНИ РИМСЬКОГО ПРАВА ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

22

Тетяна ШЕВИРІНА,

Юлія БОНДАРЕНКО

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО СУДОЧИНСТВА (ГАЙДЛАЙНИ) ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ

30

Володимир РИБАЛКО,

Жанна СІМОНИШИНА

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ЗА пп. «а» п. 1 ст. 106 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ»

41

Світлана ФУРСА,

Олександр СЛІПЧЕНКО

МОРАЛЬНА ШКОДА І ЇЇ СПРИНЯТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО ТА СУДОВА ПРАКТИКА

57

Михайло ШУМИЛО

НЕДОБРОСОВІСНИЙ ПРАЦІВНИК І ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ: ВІЗІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

72

Юрій ЦВІРКУН

ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ДО УЧАСТІ У СПРАВІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

87

Оксана ПОШТАРЕНКО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ст. 173-2 КУпАП ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

98

Олег ПОДЦЕРКОВНИЙ,

Ганна БУДУРОВА

ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПЕРВІСНОСТІ АРБІТРАЖУ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОЮ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

109

Оксана КАПЛІНА,

Світлана ШАРЕНКО

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ, ЗІБРАНИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДІЗНАННЯ, У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНУ

122

Олександра ЖУКОВСЬКА        

ДОСВІД УХВАЛЕННЯ ВИПРАВДУВАЛЬНИХ ВИРОКІВ УКРАЇНСЬКИМИ СУДДЯМИ

145

Ольга БРИНЗАНСЬКА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЗА СТАТУТОМ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

155

 

НОВИНИ

165