РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДСТАВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

УДК 343.162

DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)-3

PDF

 

Олексій МЕЛЬНИК,

член Вищої ради правосуддя

 

Володимир РИБАЛКО,

головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя, кандидат юридичних наук, адвокат

 

         РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДСТАВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

         У статті зосереджено увагу на розмежуванні підстав дисциплінарної відповідальності суддів. Зазначено, що основною причиною різної кваліфікації схожих порушень суддів є велика кількість оцінних понять серед підстав дисциплінарної відповідальності і збільшення кількості суміжних складів дисциплінарних проступків за останні десятиліття. Акцентовано на тому, що питання розмежування складів дисциплінарних проступків потребує особливої уваги, адже від точності дисциплінарно-правової кваліфікації залежить суворість обраного судді виду стягнення.

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність суддів, підстави дисциплінарної відповідальності, дисциплінарні проступки, дисциплінарні стягнення, кваліфікація порушень.

References

Analiz natsionalnoho zakonodavstva Ukrainy z pytan dystsyplinarnoho provadzhennia shchodo suddiv z metoiu yikh optymizatsii ta sproshchennia vidpovidno do standartiv Rady Yevropy ta naikrashchykh praktyk derzhav-chleniv Rady Yevropy. Proiekt Rady Yevropy «Pidtrymka sudovoi vlady Ukrainy u zabezpechenni krashchoho dostupu do pravosuddia», serpen 2022 roku. S. 23 [ukr.].

Simonyshyna Zh. V., Rybalko V. O. Pidstavy dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddiv: praktychnyi posibnyk dlia dystsyplinarnykh inspektoriv. Lviv: Vydavets Viktoriia Kundelska, 2023. 140 s. [ukr.].

Dystsyplinarna praktyka Vyshchoi rady pravosuddia i sudova praktyka v dystsyplinarnykh spravakh stosovno suddiv v 2019–2020 rokakh. Analitychnyi zvit z rekomendatsiiamy za rezultatamy monitorynhu. Hromadska orhanizatsiia «Tsentr demokratii ta verkhovenstva prava» [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia «Pro zminu rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 25 lystopada 2020 roku               № 3242/3dp/15-20 pro prytiahnennia suddi Tsentralnoho raionnoho sudu mista Mykolaieva Chulupa O. S. Do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti» № 1744/0/15-21 vid 03.08.2021 roku. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/803 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia «Pro zminu rishennia Druhoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 16 bereznia 2020 roku № 777/2dp/15-20 pro prytiahnennia do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi Vasylkivskoho miskraionnoho sudu Kyivskoi oblasti Kovbelia M. M.» № 2161/0/15-20 vid 16.07.2020 roku. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/6048 [ukr.].

Zakon Ukrainy «Pro status suddiv». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-12/ed19921215#Text [ukr.].

Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv». Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2016. № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show [ukr.].

Rishennia vid 22.10.2020 roku №2931/0/15-20 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Druhoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 21 veresnia 2020 roku № 2671/2dp/15-20 pro prytiahnennia suddi Sviatoshynskoho raionnoho sudu mista Kyieva Velychko T. O. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4147 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 08.07.2020 roku № 2052/3dp/15-20 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 28 zhovtnia 2020 roku № 2963/3dp/15-20 «Pro prytiahnennia do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Moroz L. L., Buchyk A. Iu., Rybachuka A. I.». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/5002 [ukr.].

Rishennia Tretoi dystsyplinarnoi palaty vid 6 bereznia 2019 roku № 684/3dp/15-19 «Pro prytiahnennia suddi Moskovskoho raionnoho sudu mista Kharkova Suhachovoi O. O. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/11443 [ukr.].

Rishennia Pershoi dystsyplinarnoi palaty vid 17 lypnia 2020 roku № 2184/1dp/15-20 «Pro prytiahnennia suddi Kyivskoho raionnoho sudu mista Odesy Ivanchuka V. M. Do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4940 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 25 chervnia 2020 roku № 1975/0/15-20 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 22 sichnia 2020 roku № 143/3dp/15-20 pro prytiahnennia suddi Horodyshchenskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti Synytsi L. P. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/7209 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 16 liutoho 2021 roku № 363/0/15-21 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 27 bereznia 2019 roku № 966/3dp/15-19 «Pro prytiahnennia do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi Prymorskoho raionnoho sudu mista Odesy Boichuka A. Iu.». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4325 [ukr.].

Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 10 veresnia 2020 roku u provadzhenni № 11-2sap20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92270694 [ukr.].

Rishennia Pershoi dystsyplinarnoi palaty vid 3 serpnia 2018 roku № 2492/1dp/15-18 «Pro prytiahnennia suddi Illichivskoho miskoho sudu Odeskoi oblasti Maksymovych H. V. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/130 [ukr.]

Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 22 serpnia 2019 roku u provadzhenni № 11-118sap19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84211647 [ukr.].

Rishennia Druhoi dystsyplinarnoi palaty vid 16 kvitnia 2018 roku № 1142/2dp/15-18 «Pro vidmovu u prytiahnenni do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi Uzhhorodskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblasti Svitlyk O. M.». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/25296[ukr.].

Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 20 liutoho 2020 roku u provadzhenni № 11-1110sap19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952416 [ukr.].

Rishennia Pershoi dystsyplinarnoi palaty vid 20 kvitnia 2018 roku № 1202/1dp/15-18 «Pro prytiahnennia suddi Darnytskoho raionnoho sudu mista Kyieva Luzhetskoi O. R. Do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/26133 [ukr.].

Rishennia Tretoi dystsyplinarnoi palaty vid 20 liutoho 2019 roku № 507/3dp/15-19 «Pro prytiahnennia suddi Apostolivskoho raionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti Kodrian L. I. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/16069[ ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 16 liutoho 2021 roku № 363/0/15-21 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 27 bereznia 2019 roku № 966/3dp/15-19 «Pro prytiahnennia do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi Prymorskoho raionnoho sudu mista Odesy Boichuka A. Yu.». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4325 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 11 kvitnia 2019 roku № 1128/0/15-19 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Druhoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 21 sichnia 2019 roku № 162/2dp/15-19 pro prytiahnennia suddi Krasnohvardiiskoho raionnoho sudu mista Dnipropetrovska Tokar N. V. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/10791 [ukr.].

Rishennia Tretoi dystsyplinarnoi palaty vid 8 lypnia 2020 roku № 2052/3dp/15-20 «Pro prytiahnennia suddi Kominternivskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti Dobrova P. V. do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/2484 [ukr.].

Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 16 liutoho 2021 roku № 363/0/15-21 «Pro zalyshennia bez zmin rishennia Tretoi Dystsyplinarnoi palaty Vyshchoi rady pravosuddia vid 27 bereznia 2019 roku № 966/3dp/15-19 «Pro prytiahnennia do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi Prymorskoho raionnoho sudu mista Odesy Boichuka A. Yu.». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4325 [ukr.].

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30 serpnia 2018 roku u spravi № 800/475/17, provadzhennia № 11-3sap18. URL: https://reyestr.court.gov.ua [ukr.].

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 15 lystopada 2018 roku u spravi № P/9901/482/18, provadzhenni № 11-299sap18. URL: https://reyestr.court.gov.ua [ukr.].

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30 serpnia 2018 roku u provadzhenni № 11-3sap18. URL: https://reyestr.court.gov.ua [ukr.].

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 28 lystopada 2019 roku u provadzhenni № 11-557sap18. URL: https://reyestr.court.gov.ua [ukr.].

Rishennia Pershoi dystsyplinarnoi palaty vid 29 bereznia 2019 roku № 994/1dp/15-19. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/2170 3 [ukr.].

Rishennia Pershoi dystsyplinarnoi palaty vid 18 veresnia 2020 roku № 2662/1dp/15-20. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4214 [ukr.].

Rishennia Tretoi dystsyplinarnoi palaty vid 1 serpnia 2018 roku № 2477/3dp/15-18. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/249 [ukr.].

Rishennia Druhoi dystsyplinarnoi palaty vid 21 zhovtnia 2019 roku № 2761/2dp/15-19. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/6302 [ukr.].

Rishennia Druhoi dystsyplinarnoi palaty vid 19 zhovtnia 2020 roku № 2853/2dp/15-20. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/2654 [ukr.].

Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 18 chervnia 2020 roku u provadzhenni № 11-88sap20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90111813 [ukr.].

Documents of the Consultative Council of European Judges = Dokumenti Konsultativnoyi radi Evropeyskih suddiv / uporyad. A. O. Kavakin. 3-te vid., dopov. Kiyiv: Vidavnichiy Dim «Ratio Detsidendi», 2020. URL: https://rm.coe.int/3-edition-docs-ccej-final/1680a06e89 [ukr.].

Miroshnichenko A. M. Suddivskiy rozsud, sudova pomilka ta suddivske svavillya (cherez prizmu yuridichnoyi vidpovidalnosti suddiv): naukovo-praktichniy posibnik. Kiyiv: Yurinkom Inter, 2020. 120 s. [ukr.].

Analitichniy zvit. Evropeyski standarti distsiplinarnogo provadzhennya schodo suddi. Zhovten 2023. Proekt ES «Pravo-Justice», scho finansuetsya za rahunok ES [ukr.].

Suddya-spiker Gospodarskogo sudu Harkivskoyi oblasti Ivan Zhigalkin. Prityagnennya suddi do distsiplinarnoyi vidpovidalnosti: yaki peredbacheni pidstavi. 2020. URL: https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/interview/909444 [ukr.].

Distsiplinarna vidpovidalnist suddiv: praktika Vischoyi radi pravosuddya 2017–2018 rokiv i problemni pitannya. Analitichniy zvit / Programa USAID reformuvannya sektoru yustitsiyi «Nove pravosuddya». Gromadska organizatsiya «Institut prikladnih gumanitarnih doslidzhen»: Ya. Belih, V. Kohan, O. Serdyuk, M. Buromenskiy, L. Moskvich, I. Pidkurkova. Harkiv, 2019 [ukr.].

Oglyad rishen distsiplinarnih organiv Generalnoyi radi sudovoyi vladi Ispaniyi. Cherven 2023 roku. Yuridichno-pravoviy analiz buv pidgotovleniy viddilom program spivrobitnitstva Radi Evropi u ramkah proektu «Zabezpechennya efektivnoyi realizatsiyi prava na spravedliviy sudoviy rozglyad (stattya 6 EKPL) v Ukrayini», yakiy finansuetsya Tsilovim fondom z prav lyudini [ukr.].