СУДОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ І ПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

УДК 342.734.3:34.037

ORCID: 0000-0002-9551-1203

DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)-1

PDF

 

Михайло САВЧИН,

директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права і міжнародного права Ужгородського національного університету, Український вільний університет, Мюнхен, ФРН, доктор юридичних наук, професор,

 

СУДОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ І ПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

У статті акцентується на ідеї захисту соціальних прав, що ґрунтується на уні­версальному характері прав людини як обов’язку держави захищати певні блага, зокрема розподіл благ у разі нерівного економічного становища осіб або настання життєвих обставин, незалежних від волі індивіда. Захист соціальних прав розгля­дається також через дію принципу ubi jus ibi remedium, справедливої дистрибуції благ на основі рівного масштабування прав і свобод.

Розкривається природа соціального захисту через концепцію гарантованості права на засадах поваги до людської гідності. Зокрема, розкрито природу соціальних прав через обов’язок захисту держави та повагу до людської гідності, свободи і рівності. Проаналізовано юриспруденцію Конституційного Суду України щодо змісту обов’язку держави забезпечувати й захищати соціальні права у світлі під­ходів Європейського суду з прав людини. На прикладі справ про соціальні виплати продемонстровано підхід Верховного Суду щодо конституційно-адміністративного забезпечення соціальних прав. Сформульовано цілісне бачення забезпечення со­ціальних прав з огляду на обмеженість ресурсів в умовах війни та післявоєнного оновлення України.

Ключові слова:адміністративне судочинство, конституційна юриспруденція, людська гідність, обов’язок захисту, соціальні права, судовий захист, сутнісний зміст права.

 

References

Ashby v White (1703) 14 St Tr 695, 92 ER 126.

John Rowlse. Teoriya Spravedlyvosti (Osnovy 2001) [ukr.].

Savchyn M. (ed.) Pravove rehulyuvannia ekonomichoi systemy: instytutsii, pravyla, protsedury (VD `Hel`vetyka`) [ukr.].

Marshall T. H. (1964) Citizenship and Social Class 72.

Gosepath Sch. Do obgruntuvannia sotsial`nykh prav lyudyny. In: Gosepath Sch. & Lohmann G. Filosofia prav lyudyny (Nika-Centr 2008) 138 [ukr.].

Ludwig Eckhard. Dobrobut dlia vsikh (Well Books 2023) 232 [ukr.].

Decision of the Constitutional Court of Ukraine № 5-р/2018 dated 22 May 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text

Garlitsky L. L. Pol`sky Konstitutsiyny Trybunal i sotsial`nye prava (2000) 1 Constitutional Law: East-European Review 157–161 [ukr.].

The decision of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of 8 August 2006. Official Gazette Valstybės žinios (2006, No. 88-3475) [ukr.].

Koukal, Pavel (2019). Autorské právo, public domain a lidská práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita 271.

Birmontiene T., Yarasyunas E., Spruogis E. General`ny doklad XIV Kongressa Konferentsii evropeiskikh konstitutsionnukh sudov 2008 2(40)–3(41) Konstitutsionnoe pravosudie: Vestnik Konferentsii organov konstitutsionnogo kontrolia stran molodoy demokratii 70–245 [rus.].

Postanova KAS VS u spravi 564/189/17 dated 13.06.2019. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/82384302 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 440/2722/20 dated 29.09.2020. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/91883790 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 580/1869/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/107632056 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 560/8064/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/1115365748 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 580/4850/22 dated 27.07.2023. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/112470514 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 520/22027/21 dated 22.06.2023. URL: https://protocol. ua/ua/postanova_kas_vp_vid_22_06_2023_roku_u_spravi_520_22027_21/ [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 240/12017/19 dated 31.03.2021. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/95946021 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 429/3281/13-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/96706614 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 266/177/17 dated 10.04.2019. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/81046682 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 263/10322/16-а dated 30.06.2021. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/97976956 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 747/301/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/84362986 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 420/219/19 dated 15.07.2020. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/90425223 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 758/859/16-а dated 25.05.2020. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/89434096 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 2040/7370/18 dated 21.06.2023. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/111692328 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 592/11832/17 dated 29.07.2020. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/90674225 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 824/63/18-а dated 28.09.2022. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/106492345 [ukr.].

Postanova KAS VS u spravi 320/6735/18 dated 02.08.2023. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/112587830 [ukr.].

Eveline T. Feteris. (2016) Prototypical Argumentative Patterns in a Legal Context: The Role of Pragmatic Argumentation in the Justification of Judicial Decisions 30 Argumentation 65.

Adam Wyner and Trevor Bench-Capon (2008) Modeling Judicial Context in Argumentation Frameworks 3 URL: https://cgi.csc.liv.ac.uk/~tbc/publications/ adamContext.pdf

Postanova KAS VS u spravi 635/7878/16-а dated 15.09.2020 URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/91538349 [ukr.].

Savchyn M. Porivnyal`ne konstytutsiyne pravo (Yurinkom Inter 2019) 123 [ukr.].

Decision of the Constitutional Court of Ukraine № 1-р(ІІ)/2022 dated 06 April 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-22#Text [ukr.].