№1 (22) 2018

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (22) 2018

Анна БІЛА-КИСЕЛЬОВА

САМОВИХОВАННЯ – ВАЖЛИВА УМОВА ТА РУШІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СУДДІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

6

Тетяна ФУЛЕЙ

ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КОНКУРСУ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ

 

16

Олександр КУХАРЄВ

ЗМІСТ ДИСПОЗИТИВНОСТІ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

28

Вікторія ШПІЛЯРЕВИЧ

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

 

37

Олександр ТИХАНСЬКИЙ

МЕТА І ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

45

Ірина ШАПОВАЛОВА

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

57

Дмитро СВОЯК

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В ОБВИНУВАЛЬНОМУ АКТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ

 

66

Олег ГЛУХАНЧУК

НОВЕЛИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

80

Василь ІЛЬКОВ

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

90

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

100