№ 2 (15) 2016

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 
Зміст журналу

№ 2 (15) 2016 

 

Поліна КАЗАКЕВИЧ

ОЦІНЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДОВИХ СИСТЕМ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ СУДУ

6

Анна БІЛА-КИСЕЛЬОВА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СУДДІ-СПІКЕРА В УКРАЇНІ

 

22

Кирило МАШТАК

ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

32

Леонід ЛІЧМАН

ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

 

40

Христина ВОЙЦЕХОВСЬКА

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

50

Світлана ПУЛЬ

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДО ЧИНСТВІ

 

63

Василь ІЛЬКОВ

ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

 

73

Вадим КОВЕРЗНЕВ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ

 

85

Олена МАЛЄЄВА

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

 

97

Ніна КУЧЕРУК

ВІДВІД СУДДІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

 

107

Енвер АБІБУЛЛАЄВ

ВІДВІД СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДДІ ЧИ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

117

Наталія ГЛИНСЬКА

ЗАКОННІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ (ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ)

 

129

Юрій МИРОШНИЧЕНКО

ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ФІЛОСОФСЬКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ)

 

139

Олег НЕКРАСОВ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ ЗАПОБІГАННІ ВТЕЧАМ ІЗ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ

 

149

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

158