№ 3 (20) 2017

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 3 (20) 2017

 

Микола ОНІЩУК

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ (ТРЕНЕРІВ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ

 

6

Тетяна ФУЛЕЙ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ У СУДДІВСЬКУ ОСВІТУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

 

17

Олександр ІЩЕНКО,

 

Марина САМОФАЛ

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ЩОДО ПРАВОСУДДЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ

 

30

Дмитро ЛУСПЕНИК,

 

Олег ТКАЧУК

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – НОВИЙ «СТАРИЙ» ПРИНЦИП ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТІ

 

50

Євген СИДОРОВ,

Олена ПОЛЕГЕНЬКА

ВІЙСЬКОВИЙ СУД: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВОСУДДЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

67

Роман СВИСТОВИЧ,

Сергій БОЛТІВЕЦЬ

ФОРМУЛА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПСИХІЧНОЇ (МОРАЛЬНОЇ) ШКОДИ В СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

82

Кирило НЕДО

ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

 

106

Анна БІЛА-КИСЕЛЬОВА

СВОБОДА – ПРАВО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ

114

Віталій ДЕМ’ЯНЧУК

МІСЦЕ ТА РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

122

Діана ГНАП

НОВЕЛИ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

132

Олексій ДИБА

ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

 

140

Анастасія КОВАЛЬ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

152

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

166