№ 3 (32) 2020

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

DOI 10.37566/2707-6849-2020-3(32)

 

 

 

Зміст журналу
№ 3 (32) 2020

Юрій ВОЛОШИН,

Володимир ПРОЩАЄВ

РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

6

Альберт ЄЗЕРОВ

ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ: ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ

19

Галина ЗАДОРОЖНЯ,

Юрій ЗАДОРОЖНИЙ

ПРАВОМІРНІСТЬ РІШЕНЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

37

Василь ІЛЬКОВ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СОЦІАЛЬНИХ СПОРІВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

49

Микола САМБОР

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

60

Анна БАРІКОВА

ПРЕЮДИЦІЯ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

75

Оксана КІРІЯК

ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ: ІНТЕГРАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ТА ПРОПРІЄТАРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

84

Денис СПЄСІВЦЕВ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НЕ ПРИЙНЯТИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ЯК СУДОВОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРА

94

Юлія КОЛОМІЄЦЬ,

Сусанна СУЛЕЙМАНОВА

АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВИДІВ ДОХОДІВ, З ЯКИХ УТРИМУЮТЬСЯ АЛІМЕНТИ

103

Катерина КАТЕРИНЧУК,

Ольга МАЦЮК

БУЛІНГ: ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

113

Григорій УСАТИЙ

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

125

Людмила ГУРТІЄВА,

Тетяна ЛУКАШКІНА

ЗАКОННИЙ СКЛАД СУДУ В ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

133

Марія СІРОТКІНА

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

147

Олена БІЛІЧАК

ЗНАЧЕННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ДЛЯ УХВАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

158

Маргарита ЖУРАВЛЬОВА

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЮМОВАНОЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЕКСПЕРТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

170

Новини

178