№4 (25) 2018

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 4 (25) 2018

Ольга СОВГИРЯ

ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

6

Михайло ЦУРКАН

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОЦЕДУРАХ ДОБОРУ НА ПОСАДУ СУДДІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ

22

Михайло ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ,

Галина ЮРОВСЬКА

ІНСТИТУТ СУДДІВСЬКОГО СТАЖУВАННЯ ТА НАСТАВНИЦТВА – ІНТЕГРОВАНИЙ ДОСВІД

35

Тетяна ФУЛЕЙ,

Оксана КУЧІВ

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 8 ЄКПЛ: ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ

47

Андрій САВЧАК

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ

64

Володимир ДОНЕЦЬ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СПОРАХ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

76

Ірина ЧУРІКОВА

СТРОК ОТРИМАННЯ ОСОБОЮ, ЯКА ПОДАЛА КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА, УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО ДОРУЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

92

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

 

103