№ 3 (16) 2016

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

  

Зміст журналу

№ 3 (16) 2016  

 

 Михайло САВЧИН

СИСТЕМАТИКА СУДОВОГО ЗАХИСТУ У СВІТЛІ ЗОБ ОВ’ЯЗАЛЬНОЇ ПРИРОДИ ПРАВ ЛЮДИНИ

6

Оксана КУЧІВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ СКАРГ НА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

19

Вікторія ШПІЛЯРЕВИЧ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

34

Садіг ТАГІЄВ

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ЯК НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

43

Вікторія ХОЛОД

ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ БОРЖНИКА У ПРАВІ ВИЇЗД У ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ: ПРОБ ЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

56

Данило ГЕТМАНЦЕВ

СИСТЕМНІ ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

66

Людмила БИЦЮРА

ГАРМОНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

76

Ольга РОЗГОН

ПОДІЛ МАЙНА, ПРИДБАНОГО ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ПІД ЧАС ШЛЮБУ

87

Олексій КОТ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

99

 

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ

117

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

185