№1 (26) 2019

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (26) 2019

Ірина ЯКОВЕЦЬ

УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ПОКАРАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ: НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

6

Євген ПЕТРОВ,

Анна БАРІКОВА

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ

18

Елла КАТАЄВА,

Оксана ШАМРАЙ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

31

Тарас ПАШУК

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ ЗА ЮРИДИЧНУ ПОМИЛКУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ПЕРСПЕКТИВА В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ СУДОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

43

Тетяна БОГДАНЕВИЧ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБОРУ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

58

Оксана ХИЖНА,

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ПРАВА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ І ЧЛЕНІВ СІМ’Ї НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

69

Дмитро ДУБІНКО

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СТРИЖНЕВА ОСНОВА СУДОЧИННОГО ПРОЦЕСУ

84

Олег ЯНЧУК

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

98

Алла ЛЕСЬКО

ЦІНА ПОЗОВУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

110

Тетяна ЗАВАРЗА

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДІВ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ДОКАЗІВ ВІД СТОРІН У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ

121

Олександр СТРІЛЬЦІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИНЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

131

Тетяна ФОМІНА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОКРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ, СУДОМ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

141

Цвітана Баранова

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

153

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

 

163