№2 (27) 2019

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 2 (27) 2019

 

Михайло САВЧИН

MORAL INTEGRITY (МОРАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ, ДОБРОЧЕСНІСТЬ) СУДДІВ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

6

Федеріка ВІАПІАНА

ФІНАНСУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ: ЯК СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ВПЛИВАЄ НА ПРАВОСУДДЯ? ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ТРЬОХ ДОСЛІДЖЕНЬ

24

Георгій ПОПОВ

НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ

47

Галина ЮРОВСЬКА, Василь ДАЦЕНКО

ВРЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ»

58

Віра МИХАЙЛЕНКО

ОЧЕВИДНА НЕДОПУСТИМІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

77

Ірина ШАПОВАЛОВА

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ CЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ

91

Микола САМБОР

ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

101

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

 

115