№2 (23) 2018

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 2 (23) 2018

Микола ОНІЩУК

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ: ПЕРШІ ВИСНОВКИ ДО ДРУГОЇ РІЧНИЦІ

6

Михайло СМОКОВИЧ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

14

Олександра КАЛМИКОВА

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ МІЖНАРОДНИМИ СУДОВИМИ ОРГАНАМИ: НА ПРИКЛАДІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

26

Оксана КУЧІВ

ФІЗИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСОБИ: РОЗМЕЖУВАННЯ СФЕР ДІЇ СТАТЕЙ 3 ТА 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ІОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОДУ СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

 

36

Оксана ШУТЕНКО

ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ СУДУ ДІЙСНИМ ОБСТАВИНАМ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ НОВЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

46

Катерина КАТЕРИНЧУК

РОЗМЕЖУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ І СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

 

57

Людмила МОСТЕПАНЮК

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ, АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОЗБАВЛЕННЮ ВОЛІ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

 

67

Олексій ГОРОХ

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

77

Олена БІЛІЧАК

ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

94

Олена ОСЕТРОВА

ЩОДО ВИПАДКІВ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ПІДОЗРЮВАНОЇ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

 

111

Ірина БІГУНЕЦЬ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЛЬ ЗАХИСНИКА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

122

 

Матеріали круглого столу «Європейські стандарти справедливого

суду та їхнє впровадження в Україні»

(м. Одеса, 14-15 вересня 2018 року)

 

 

132

Віктор ГОРОДОВЕНКО

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ (КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

 

136

Тетяна ФУЛЕЙ

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ: ЯК ЦЕ ЗМІНИЛО СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ?

 

147

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

160