№ 3 (24) 2018

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 3 (24) 2018

 

Данило ГЕТМАНЦЕВ

ПРО ЗАХИСТ ОХОРОНЮВАНОГО ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСУ

6

Ніна КУЧЕРУК

РЕФОРМА І ПРОГРЕС СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР СУДДІВСЬКОЇ КАР’ЄРИ ТА ЯКОСТІ ПРАВОСУДДЯ

 

21

Микола ОНІЩУК

Виступ на VII Міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини

 

35

Тетяна Фулей

ВТРУЧАННЯ У ПРАВА, ГАРАНТОВАНІ СТАТТЕЮ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

 

41

Ростислав МОСКАЛЬ

ЗАСТОСОВНІСТЬ СТАТТІ 8 ЄКПЛ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

 

54

Андрій НИЖНИЙ

БАЛАНСУВАННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД І ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

71

Наталя ПІХАЛО

ПРАВО НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

 

84

Петро ЗАРУБА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА І СУДОВА ПРАКТИКА: ВЗАЄМОДОПОВНЮВАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

99

Євген БАРАШ

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА

111

Олена ЛИННИК

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

124

Євген ПОВЗИК

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

134

Анастасія КОВАЛЬЧУК

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

146

Алла ЛЕСЬКО

ВИРІШЕННЯ СУДОМ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПИТАННЯ ПРО ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ АБО ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

156

Анжеліка ТКАЧУК

КОМПЕНСАТОРНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРОТИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

166

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ