№ 1 (18) 2017

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (18) 2017

 

Микола ОНІЩУК

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ СУДДІВ УКРАЇНИ

 

6

Егідіус КУРІС

СТАТТЯ 18 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ:ПІДХІД СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ ч2

 

14

Галина ЮРОВСЬКА,

Олександр ЗДЕБСЬКИЙ,

ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 

26

Алла КОТЕЛЕВЕЦЬ,

Лариса ШВЕЦОВА

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇІНФОРМАЦІЇ ТА УЧАСТІ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩИХ РІШЕНЬ

36

Тетяна ШЕВИРІНА

АВТОНОМНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

49

Андрій МАЛЄЄВ

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ, ПРИЙНЯТИХ З ПІДСТАВ НЕОДНАКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА

 

60

Павло ЛУЦЮК

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

 

74

Катерина КАТЕРИНЧУК

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИ У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

 

82

Василь ІЛЬКОВ

СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

94

Енвер АБІБУЛЛАЄВ

ВИПАДКИ, КОЛИ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕ СКЛАДАЄТЬСЯ

105

Анна ШТЕФАН

ОЦІНКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

118

Олег ПРОСТИБОЖЕНКО

 

ДОКТРИНА «НІЖНОГО ВІКУ ДИТИНИ» ТА ДОКТРИНА «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ» В СВІТЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

 

130

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

142