№ 2 (43) 2023

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)

 PDF Номера

 

 

Перелік статей та інформація про авторів

 

Стор.

Михайло САВЧИН

СУДОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ І ПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

6-27

Ян БЕРНАЗЮК

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС, ЗАВДАННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

28-46

Олексій МЕЛЬНИК, 

Володимир РИБАЛКО

РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДСТАВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

47-63

Олена ОСІПОВА

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В СУДОЧИНСТВІ ПОЗА МЕЖАМИ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

64-74

Юрій ВОЛОШИН,

 

Марина ГОЛОВАТЕНКО

РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ОБМЕЖЕНЬ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

75-93

Наталія КАМІНСЬКА,

 

Анна ДЖУСЬКА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ: АКЦЕНТИ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ПРАКТИКИ КСУ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

94-114

Ірина ЛЕСЬ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

115-126

Олександр КУХАРЄВ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

127-140

Валерія РАДЗИВІЛЮК

ІМАНЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

141-154

Ірина ШАПОВАЛОВА

ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗА ст. 6 ЄКПЛ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО (IN ABSENTIA)

155-165

Вячеслав НАГОРНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

166-180

                                                       НОВИНИ

181