Вийшов черговий номер журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 1 (42) 2023.

Провідною статтею номера стала стаття Віктора Городовенка, судді Конституційного Суду України, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, представника України в Консультативній раді європейських суддів при Комітеті Міністрів Ради Європи «Право судді на вільне вираження своїх поглядів у контексті утвердження авторитету судової влади в суспільстві».

У статті розглянуто особливості здійснення суддею права на вільне вираження своїх поглядів у контексті утвердження авторитету судової влади в суспільстві з урахуванням положень, викладених у Висновку КРЄС №25 від 2 грудня 2022 року про свободу вираження поглядів суддів. Визначено, що право на вільне вираження своїх поглядів – це право людини вільно без жодного впливу виражати в будь-якій формі свої думки, судження, переконання, сформовані на підставі усталених знань, уявлень, світогляду та світосприймання, про певні об’єкти, явища, факти тощо, надавати їм певну оцінку, зокрема підтримку, критику, характеристику. Встановлено, що КРЄС дотримується широкого погляду на особистий обсяг права на свободу вираження поглядів суддів як на індивідуальне право, зазначаючи, що інституційна та державна природа посади судді надає свободі вираження поглядів окремого судді амбівалентного характеру.

Аргументовано, що за своєю сутністю амбівалентний характер свободи вираження поглядів окремого судді означає одночасне співіснування у судді суперечливих думок, оцінок тощо, а також обов’язок віднайти необхідний баланс між приватними інтересами та інтересами суспільства у забезпеченні авторитету судової влади. Амбівалентний характер свободи вираження поглядів окремого судді зумовлює встановлення додаткових обмежень здійснення права на вільне вираження своїх поглядів, крім загальних обмежень, які встановлено Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

У Висновку КРЄС № 25 виокремлюються обмеження свободи вираження поглядів / суперечливі випадки, які стосуються заяв, пов’язаних з судовими спорами; заяв щодо публічних дебатів; заяв щодо питань, які становлять інтерес для судової влади як інституції; публічної критики судової влади/колег суддів; діючого політичного мандата / колишнього політичного мандата.

Доведено, що основними критеріями введення правомірного обмеження права на свободу вираження поглядів є законність і необхідність у демократичному суспільстві. Саме такі підходи застосовуються Європейським судом з прав людини при розгляді справ про порушення права судді на вільне вираження своїх поглядів, у тому числі й у контексті публічної критики суддею законодавчих реформ, які стосувалися судової влади, або інформації з питань, які стосуються судової влади, або критики колег-суддів.

До випуску також увійшли наукові статті за рубриками «Організація судочинства», «Цивільне процесуальне право», «Адміністративне процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Міжнародне право» та новини про діяльність установи.

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.

 

 Журнал “Слово Національної школи суддів України” підтвердив свою фаховість і отримав категорію “Б”

Шановні колеги, автори!

Раді повідомити вам, що черговим свідченням відповідності фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного журналу  “Слово Національної школи суддів України” високим фаховим вимогам стало те, що він успішно пройшов перереєстрацію та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”).

Щиро дякуємо членам редакційної колегії журналу  “Слово Національної школи суддів України”, а також нашим авторам!

Довідково:

Журнал “Слово Національної школи суддів України” став фаховим в 2014 році. Так, наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання “Слово Національної школи суддів України” включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Запрошуємо опублікувати наукову статтю у фаховому журналі “Слово НШСУ”

Національна школа суддів України запрошує бажаючих опублікувати власну наукову статтю у фаховому загальнодержавному науково-практичному та науково-методичному юридичному виданні “Слово Національної школи суддів України” (згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).

Публікація статей безкоштовна. Також автору безкоштовно надсилається авторський примірник видання.

Цільовою аудиторією журналу є кандидати на посаду судді, судді, працівники органів системи правосуддя, прокуратури, адвокатури, практикуючі юристи, викладачі та студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів тощо.

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність, містять глибокий самостійний аналіз сучасних проблем розвитку юридичної науки, законодавства та практики.

Після отримання від автора, стаття перевіряється редакцією видання на предмет дотримання автором формальних вимог щодо оформлення наукової статті, після чого передається на розгляд Редакційній колегії журналу для вирішення питання щодо її публікації.

Відповідальний секретар редакційної колегії:  Шамрай Оксана Василівна, начальник відділу Національної школи суддів України, к.ю.н.

тел.: (044) 597-09-28

 

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Журнал “Слово Національної школи суддів України” отримав нагороду

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ спільно із Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація українських правників” проведено Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання. Мета конкурсу – виявлення та відзначення кращих видань, які всебічно та якісно забезпечують потреби освітнього процесу в закладах вищої освіти юридичного профілю.

15 березня 2018 року в місті Дніпрі у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ під час проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід” відбулась церемонія нагородження учасників Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання.

За результатами конкурсу, фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання “Слово Національної школи суддів України” нагороджене дипломом ІІІ ступеня в номінації “Періодичне видання”.