№3 (28) 2019

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 3 (28) 2019

ОНІЩУК М.

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

 

6-18

ШУКЛІНА Н.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ: ВНЕСОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ В ЗМІЦНЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

19-29

ШАРЕНКО С.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ

 

30-45

ЯВОРСЬКА О.

ДІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ

 

46-57

ПАНЧЕНКО О.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ПРАВОСВІДОМОСТІ НАРОДУ

58-67

ФУЛЕЙ Т.

КУЧІВ О.

ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ: СУТЬ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ В СУДДІВСЬКІЙ ОСВІТІ

 

68-86

ПЕЧЕНИЙ О.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РОЗРІЗІ СПАДКОВОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 

87-98

МАЛЯР Г.

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ І ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У КОНТЕКСТІ ПОДІЙ У КРИМУ ТА НА СХОДІ УКРАЇНИ

 

99-112

ДРОЗДОВИЧ Н.

ПРОЦЕСУАЛЬНА АНАЛОГІЯ: САМОСТІЙНИЙ ПРИНЦИП КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЧИ ЕЛЕМЕНТ ЗАКОННОСТІ

 

113-126

БІГУНЕЦЬ І.

ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

127-139

ДАЦЕНКО В.

ДОПИТ ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 10 РОКІВ, ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ

 

140-152

ШУТЕНКО О.

ПРИНЦИП БАЛАНСУ В ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 

153-162

ВОРОБЕЛЬ У.

ІНСТИТУТ «AMICUSCURIAE» У ПРАВІ КРАЇН АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

 

163-178

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

179-188